Skip to content

Teacher Appreciation: Ceren Çalıcı (Turkey)

Teacher Appreciation of the Week

This article is available in English and Turkish languages.

This month’s Teacher Appreciation goes to Ceren Çalıcı. Teacher Ceren has been working as a Turkish language teacher for 18 years, aiming to make the process of learning Turkish exciting and engaging through her education and experience. She specialized in philosophy for children, gamification, storytelling, and teaching Turkish to foreigners. By harnessing the curiosity and creativity of children, she strives to make her lessons interactive and enjoyable. Ceren takes great pleasure in diversifying her lessons by using various tools and methods. She aims to keep students engaged by integrating technology, drama, art, and music into her classes. Building relationships with her students, understanding them, and creating lesson materials tailored to their needs are all important to her.

Ceren Çalıcı 18 yıldır Türkçe öğretmeni olarak çalışıyor. Eğitimi ve deneyimleriyle Türkçe dilini öğrenmeyi heyecan verici ve ilgi çekici bir deneyim hâline getirmek için çalışıyor. Özellikle çocuklar için felsefe, oyunlaştırma, hikâye anlatıcılığı ve yabancılara Türkçe öğretimi alanlarında yoğunlaşıyor. Çocukların meraklarını ve yaratıcılıklarını kullanarak derslerini etkileşimli ve eğlenceli hâle getirmeyi hedefliyor. Derslerini çeşitlendirmek için farklı araçlar ve yöntemler kullanmaktan büyük keyif alıyor. Teknoloji, drama, sanat ve müziği derslere entegre ederek öğrencilerin ilgisini canlı tutmayı amaçlıyor. Öğrencileriyle ilişki kurmayı, onları anlamayı ve ihtiyaçlarına yönelik ders materyalleri oluşturmayı önemsiyor.

Teacher Ceren is also a publisher at https://ayracbulten.substack.com/; please, show her some love and check out her amazing content for Turkish teachers.

Ayracbulten Substack webiste

We spoke to teacher Çalıcı about using Quizalize in the classroom and her students’ love for the platform. Her answers were amazing; we’re excited to share her thoughts with you!

Why do you enjoy using Quizalize in your classroom?

Quizalize makes learning fun and engaging. It lets me quickly set up quizzes and track student progress in real-time. Plus, it’s easy to use and saves me time in creating and grading assessments. By using Quizalize, I can create engaging learning experiences while also saving time and effort on assessment creation and grading. Quizalize makes learning fun and interactive, as it allows students to engage with the material while also competing against one another in a game-like environment. It encourages collaboration and competition, making learning more enjoyable and motivating students to do their best. Quizalize has proven to be an effective tool for assessing my student’s understanding of the material. By playing the quizzes, my students are able to quickly and accurately assess their understanding of the topics, which allows me to better understand their strengths and weaknesses.

Quizalize öğrenmeyi eğlenceli ve ilgi çekici hâle getiriyor. Hızlı bir şekilde quiz’ler hazırlamama ve öğrencilerimin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip etmeme olanak tanıyor. Quizalize’ı kullanarak, ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturabiliyor ve aynı zamanda değerlendirme yaparken hem hazırlama hem de süreç içinde zaman ve çaba tasarrufu yapmamı sağlıyor. Quizalize, öğrencilerin materyalle etkileşime geçmelerini ve aynı zamanda bir oyun ortamında birbirleriyle rekabet etmelerini sağlayarak öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli hâle getiriyor. İşbirliğini ve rekabeti teşvik ederek öğrenmeyi daha keyifli hâle getiriyor ve en iyisini yapmaları konusunda öğrencileri motive ediyor. Quizalize, ayrıca öğrencilerimin konuyu anlama düzeylerini değerlendirmek için de etkili bir araç. Quiz’leri oynayarak, öğrencilerim konuları öğrenme düzeylerini hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirebiliyorum, bu da onların güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamamı sağlıyor.


Do your students enjoy playing Quizalize quizzes?

At first, my students were skeptical about using Quizalize as they had never used this type of technology before. However, they quickly adapted and began to enjoy the interactive and competitive nature of the quizzes. Now, they look forward to playing Quizalize quizzes and participating in various competitions.

Öğrencilerimi Quizalize kullanmaya alıştırmak ilk başta kolay olmadı, çünkü daha önce bu tür bir teknolojiyi kullanmamışlardı. Ancak hızla adapte oldular ve quiz’lerin etkileşimli ve rekabetçi doğasından keyif almaya başladılar. Şimdi, Quizalize quizlerini oynamayı ve çeşitli yarışmalara katılmayı dört gözle bekliyorlar.


What results have you seen in your students since using Quizalize in your classroom?

They not only demonstrate what they know but also have fun while doing it. I have seen a big improvement in their understanding of the topics, as they get immediate feedback and can get help if needed. Overall, using Quizalize has been a great success in my classroom.

Öğrenciler sadece bildiklerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda eğlenerek bunu yapıyorlar. Konuları anlama düzeylerinde büyük bir gelişme gözlemledim, çünkü anında geri bildirim alıyorlar ve gerektiğinde yardım alabiliyorlar. Genel olarak, Quizalize’ın sınıfımdaki başarı oranına büyük katkı sağladığını gördüm.


Do you also want to improve your teaching like teacher Ceren did?

Click here for FREE access to over 1 million pieces of content and to start using Quizalize in your classroom today!

And if you are a teacher anywhere in the world who loves Quizalize and wants to help grow your local teacher community, please do get in touch! Send an email to luis@quizalize.com. We would love to tell your story, too, and show our appreciation for all of your hard work

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.